Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RENESAS Board ultra low cost version [YRCNR7F0C8021-TB]; 771-6370

0₫
SKU 7716370

Mã nhà sản xuất: YRCNR7F0C8021-TB

Đơn vị tính: Each