Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Reliance 4.5bar Temperature and Pressure Relief Valve with Male BSP 1/2 in BSP Male Connection [PTEM550756]; 794-8441

0₫
SKU 7948441

Mã nhà sản xuất: PTEM550756

Đơn vị tính: Each