Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Raspberry Pi Sense HAT with LED Matrix & Environmental Sensors for Raspberry Pi ||RPI, 894-9310

900.000₫
SKU 8949310

Mã nhà sản xuất: Sense Hat

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Product Name Sense HAT with LED Matrix & Environmental Sensors for Raspberry Pi