Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Raspberry Pi Compute Module (CM1) SBC Computer Board [Raspberry Pi Compute Module]; 826-8825

0₫
SKU 8268825

Mã nhà sản xuất: Raspberry Pi Compute Module

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Raspberry Pi Version CM1
Product Name Raspberry Pi Compute Module CM1
Processor Part Number BCM2835
RAM Size 512 MB