Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Raspberry Pi Model B+ (Bulk) SBC Computer Board [Raspberry PI B+ Bulk]; 830-0608

0₫
SKU 8300608

Mã nhà sản xuất: Raspberry PI B+ Bulk

Đơn vị tính: Box