Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Raspberry Pi Model B+ SBC Computer Board [Raspberry PI B+]; 811-1284

0₫
SKU 8111284

Mã nhà sản xuất: Raspberry PI B+

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Raspberry Pi Version B+
Product Name Raspberry Pi B+
Processor Part Number BCM2835
RAM Size 512 MB