Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Raspberry Pi Model A+ SBC Computer Board [Raspberry Pi A+]; 833-2699

0₫
SKU 8332699

Mã nhà sản xuất: Raspberry Pi A+

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Raspberry Pi Version A+
Product Name Raspberry Pi A+
Processor Part Number BCM2835
RAM Size 512 MB