Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Raspberry Pi 4 B 2GB ||RPI, 182-2095

1.257.000₫
SKU 1822095
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Raspberry Pi Version 4 B
Product Name Raspberry Pi 4 B 4GB
RAM Size 2 GB