Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Raspberry Pi 3 B+ ||RPI, 137-3331

950.000₫
SKU 1373331
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Raspberry Pi Version 3 B+
Product Name Raspberry Pi 3 B+
Processor Part Number BCM2837B0
RAM Size 1 GB