Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Raspberry Pi 2 B (Bulk) V1.1 SBC Computer Board [Raspberry Pi 2 Model B Bulk]; 847-2816

0₫
SKU 8472816

Mã nhà sản xuất: Raspberry Pi 2 Model B Bulk

Đơn vị tính: Box

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Raspberry Pi Version 2 B
Product Name Raspberry Pi 2 B Bulk Box of 150 Boards
Processor Part Number BCM2836
RAM Size 512 MB