Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Raspberry Pi 2 B SBC Computer Board [Raspberry Pi 2 Model B]; 832-6274

0₫
SKU 8326274

Mã nhà sản xuất: Raspberry Pi 2 Model B

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Raspberry Pi Version 2 B
Product Name Raspberry Pi 2 B
Processor Part Number BCM2836
RAM Size 512 MB