Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Raspberry Pi Compute Module 3 Lite (CM3 Lite) SBC Computer Board [Compute Module 3 Lite]; 123-2012

0₫
SKU 1232012

Mã nhà sản xuất: Compute Module 3 Lite

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Raspberry Pi Version CM3
Product Name Raspberry Pi Compute Module 3 Lite (CM3 Lite)
Processor Part Number BCM2837
RAM Size 1 GB