Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

PowerLED White LED Strip 12V, F8-C3528-12-30-IP20 [F8-C3528-12-30-IP20]; 786-9020

0₫
SKU 7869020

Mã nhà sản xuất: F8-C3528-12-30-IP20

Đơn vị tính: Each