Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

PMA Cable Clip Black Screw Nylon Mount Clip, 20mm Max. Bundle [BFH-17-0]; 260-7899

by PMA
0₫
SKU 2607899

Mã nhà sản xuất: BFH-17-0

Đơn vị tính: Pack