Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Pi Supply Amplifier Add On Board for Raspberry Pi, JustBoom Amp [JustBoom Amp]; 122-8189

0₫
SKU 1228189

Mã nhà sản xuất: JustBoom Amp

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Product Name JustBoom Amp Addon Board Audio Amplifier for Raspberry Pi