Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

ON Semiconductor 1N4148 Small Signal Diode [1N4148]; 842-8276

0₫
SKU 8428276

Mã nhà sản xuất: 1N4148

Đơn vị tính: Reel