Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

MPXH6300AC6U, Absolute Pressure Sensor, 304kPa 4.847 → 4.977 V dc Output, 8-Pin SSOP [MPXH6300AC6U]; 821-2422

by NXP
0₫
SKU 8212422

Mã nhà sản xuất: MPXH6300AC6U

Đơn vị tính: Each