Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

MPXH6300AC6U, Absolute Pressure Sensor, 304kPa 4.847 → 4.977 V dc Output, 8-Pin SSOP [MPXH6300AC6U]; 169-7325

by NXP
0₫
SKU 1697325

Mã nhà sản xuất: MPXH6300AC6U

Đơn vị tính: In a Tube of 55

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Maximum Overload Pressure 1200kPa
Typical Sensitivity 16.2mV/kPa
Mounting Type Surface Mount
Package Type SSOP
Pin Count 8
Dimensions 8.51 x 8.51 x 9.91mm
Length 8.51mm
Width 8.51mm
Height 9.91mm
Maximum Operating Pressure 304kPa
Maximum Operating Supply Voltage 5.46 V dc
Maximum Operating Temperature +125 °C
Maximum Output Voltage 4.9 V
Minimum Operating Pressure 20kPa
Minimum Output Voltage 4.847 V dc
Operating Pressure Range 20 → 304 kPa
Operating Supply Voltage Range 4.74 → 5.46 V dc
Minimum Operating Temperature -40 °C
Minimum Operating Supply Voltage 4.74 V dc
Operating Temperature Range -40 → +125 °C
Output Voltage Range 4.847 → 4.977 V dc