Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Multicore 7mm Stick Lead Free Solder, +227°C Melting Point [761345]; 512-5801

0₫
SKU 5125801

Mã nhà sản xuất: 761345

Đơn vị tính: Pack