Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Multicore 0.7mm Wire Lead solder, +183°C Melting Point [287555]; 295-4814

0₫
SKU 2954814

Mã nhà sản xuất: 287555

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Wire Diameter 0.7mm
Percent Lead 0.4
Product Form Wire
Melting Point 183°C
Percent Tin 0.6
Flux Type Colophony (Rosin) Free
Product Weight 250g
Flux Content Percent 0.03