Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

39-00-0077 Molex MINI-FIT Female Crimp Terminal Contact 16AWG [39-00-0077]; 670-6331

by Molex
0₫
SKU 6706331

Mã nhà sản xuất: 39-00-0077

Đơn vị tính: Pack