Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

16-02-0103 Molex SL Female Crimp Terminal Contact 22AWG [16-02-0103]; 170-7211

by Molex
0₫
SKU 1707211

Mã nhà sản xuất: 16-02-0103

Đơn vị tính: Bag