Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

MK Electric 1 Gang Plug Socket Outdoor, 13A, Type G - British [K56486GRY]; 787-1219

0₫
SKU 7871219

Mã nhà sản xuất: K56486GRY

Đơn vị tính: Each