Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Megger MIT1025, Insulation Tester 20TΩ CAT IV [1001-946 (UK) 1001-945 (EU)]; 763-9264

by Megger
0₫
SKU 7639264

Mã nhà sản xuất: 1001-946 (UK) 1001-945 (EU)

Đơn vị tính: Each