Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Luna Optoelectronics, NORPS-12 LDR (Light Dependent Resistor) 5.4 kΩ Light, 1MΩ Dark, 2-Pin TO-18 [NORPS-12]; 914-6714

0₫
SKU 9146714

Mã nhà sản xuất: NORPS-12

Đơn vị tính: Pack