Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Littelfuse, 1A Glass Cartridge Fuse, 5 x 20mm, Speed F [0217001.VXP]; 876-8290

0₫
SKU 8768290

Mã nhà sản xuất: 0217001.VXP

Đơn vị tính: Pack