Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Kleffmann & Weese 1705 Feeler Gauge, 20 Blades [1705]; 304-9121

0₫
SKU 3049121

Mã nhà sản xuất: 1705

Đơn vị tính: Each