Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Kingbright L-53HD, Solid State Lamp 660 nm Red LED, 5mm (T-1 3/4) Round Through Hole package [L-53HD]; 228-5988

0₫
SKU 2285988

Mã nhà sản xuất: L-53HD

Đơn vị tính: Pack