Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Kingbright L-53GD, Solid State Lamp 568 nm Green LED, 5mm (T-1 3/4) Round Through Hole package [L-53GD]; 228-6004

0₫
SKU 2286004

Mã nhà sản xuất: L-53GD

Đơn vị tính: Pack