Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Jumo 2 wire PT100 Sensor, -50°C min +270°C max, 100mm Probe Length x 8mm Probe Diameter [902044/20-380-1003-1-8-100-104-26/000]; 327-4951

by Jumo
0₫
SKU 3274951

Mã nhà sản xuất: 902044/20-380-1003-1-8-100-104-26/000

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sensor Type PT100
Probe Length 100mm
Probe Diameter 8mm
Minimum Temperature Sensed -50°C
Maximum Temperature Sensed +270°C
Termination Type Standard Plug
Probe Material Stainless Steel
Process Connection G1/2
Cable Entry Size PG 9
Number Of Wires 2
Accuracy Class B
Response Time 45 s (Water)