Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Green Clean Air Duster Spray Head [V-2000]; 101-5176

0₫
SKU 1015176

Mã nhà sản xuất: V-2000

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
For Use With Green-Clean Air Dusters
Accessory Type Spray Head