Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Gems Sensors Differential for Air, Non-Conductive Gas Pressure Sensor, 250Pa Max Pressure Reading , 24 V ac/dc [5266250LBACTI]; 535-1224

0₫
SKU 5351224

Mã nhà sản xuất: 5266250LBACTI

Đơn vị tính: Each