Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

FTDI Chip 1.8m Interface Converter Cable [USB-RS485-WE-1800-BT]; 687-7834

0₫
SKU 6877834

Mã nhà sản xuất: USB-RS485-WE-1800-BT

Đơn vị tính: Each