Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

FTDI Chip USB to RS485 Interface Board, USB-RS485-PCBA [USB-RS485-PCBA]; 687-7837

0₫
SKU 6877837

Mã nhà sản xuất: USB-RS485-PCBA

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kit Classification Development Kit