Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

FTDI Chip USB 3.0 Male USB A to Male Micro USB B USB Cable, 1m [USB 3.0 A MICRO B CABLE]; 901-5064

0₫
SKU 9015064

Mã nhà sản xuất: USB 3.0 A MICRO B CABLE

Đơn vị tính: Each