Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

FTDI Chip, 1m Black with LED USB to RS232 Cable, US232R-100-BLK [US232R-100-BLK]; 687-7806

0₫
SKU 6877806

Mã nhà sản xuất: US232R-100-BLK

Đơn vị tính: Each