Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

FTDI Chip, 10 cm White with LED USB to RS232 Cable, US232R-10 [US232R-10]; 429-274

0₫
SKU 429274

Mã nhà sản xuất: US232R-10

Đơn vị tính: Each