Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

FTDI Chip, 3.3 V TTL Wire End USB to UART Cable, TTL-232R-3V3-WE [TTL-232R-3V3-WE]; 429-303

0₫
SKU 429303

Mã nhà sản xuất: TTL-232R-3V3-WE

Đơn vị tính: Each