Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

FTDI Chip, 3.3 V TTL USB to UART Cable, TTL-232R-3V3 [TTL-232R-3V3]; 429-307

0₫
SKU 429307

Mã nhà sản xuất: TTL-232R-3V3

Đơn vị tính: Each