Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

FTDI Chip 100mm Male USB to Male RS232 White KVM Mixed Cable Assembly [CHIPI-X10]; 760-8711

0₫
SKU 7608711

Mã nhà sản xuất: CHIPI-X10

Đơn vị tính: Each