Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Fluke 971 Thermohygrometer, +60°C [FLUKE-971]; 724-4193

by Fluke
0₫
SKU 7244193

Mã nhà sản xuất: 2418208

Đơn vị tính: Each