Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

568EX Infrared Thermometer [Fluke 568EX]; 788-0557

by Fluke
0₫
SKU 7880557

Mã nhà sản xuất: Fluke 568EX

Đơn vị tính: Each