Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Fluke 376 Clamp Meter, Max Current 999.9A ac, 999.9A dc CAT III 1000 V, CAT IV 600 V [Fluke 376]; 914-5424

by Fluke
0₫
SKU 9145424

Mã nhà sản xuất: Fluke 376

Đơn vị tính: Each