Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Fluke 325 Clamp Meter, Max Current 400A ac, 400A dc CAT III 600V, CAT IV 300V [FLUKE 325]; 765-3660

by Fluke
0₫
SKU 7653660

Mã nhà sản xuất: FLUKE 325

Đơn vị tính: Each