Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Fluke 2042 Cable Tracer, Cable Detection Depth 2.5m CAT III 300 V, Maximum Safe Working Voltage 400V [FLUKE 2042]; 513-1799

by Fluke
0₫
SKU 5131799

Mã nhà sản xuất: FLUKE 2042

Đơn vị tính: Each