Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Fluke 116 Handheld Digital Multimeter, 600μA ac 600V ac 600μA dc 600V dc [FLUKE-116 EUR]; 616-1476

by Fluke
0₫
SKU 6161476

Mã nhà sản xuất: FLUKE-116 EUR

Đơn vị tính: Each