Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Fluke 115 Handheld Digital Multimeter, 10A ac 600V ac 10A dc 600V dc [Fluke 115]; 616-1454

by Fluke
0₫
SKU 6161454

Mã nhà sản xuất: FLUKE-115 EUR

Đơn vị tính: Each