Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Fluke 114 Handheld Digital Multimeter 600V ac 600V dc [FLUKE-114 EUR]; 616-1498

by Fluke
0₫
SKU 6161498

Mã nhà sản xuất: FLUKE-114 EUR

Đơn vị tính: Each