Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

10m Magnetic Tape, Adhesive Back, 0.75mm Thickness [FM661]; 297-9100

by Eclipse
0₫
SKU 2979100

Mã nhà sản xuất: FM661

Đơn vị tính: 1 Reel of 10 Metre(s)