Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

DesignSpark Toucscreen+Black Case, Official Raspberry Pi Black Case 7in Capacitive Touch Screen Bundle for Raspberry Pi [Toucscreen+Black Case]; 122-8914

0₫
SKU 1228914

Mã nhà sản xuất: Toucscreen+Black Case

Đơn vị tính: 1 Kit

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Diagonal Display Size 7in
Display Technology Capacitive Touch Screen